РУО – Плевен: От днес зрелостниците подават заявления за допускане до матури

06.03.2017 14:16

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ, сесия май – юни през учебната 2016/ 2017 година, утвърден със Заповед № РД 09- 1166/ 19.08.2016 г.,  от 06 до 17 март 2017 година (включително) се осъществява подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити. 

Подаването на заявленията се осъществява в рамките на работното време в училищата или в РУО – Плевен (в случаите, когато е изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование или за лица, които са се обучавали, или се обучават в чуждестранни училища в Република България, или училища на чужди държави).

Определеният срок за подаване на заявления се спазва стриктно и след изтичането му не се приемат заявления.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: