Одобрен е проектът за енергийна ефективност на Детска градина „Огнян Михайлов“ – Кнежа

06.03.2017 15:55

Тази година Община Кнежа кандидатства по проект „Красива България“, който е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика“ и ежегодно се финансира от програмния бюджет на Националния план за действие по заетостта. Проектът е одобрен и е с работно заглавие „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Огнян Михайлов“ – Кнежа“.
Инвестиционното предложение предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност – цялостно саниране на сградата, подмяна на дървената дограма с нова от PVC профили със стъклопакет, полагане на топлоизолация по всички фасади и по покривната таванска плоча, строително-ремонтни работи по сградата и подмяна на отоплителния котел с нов. Общата стойност на проектното предложение е 276 283 лв. с ДДС.
Изпълнението на проекта ще осигури по-добри условия за протичане на възпитателния процес, ще бъдат изпълнени условията за добра здравословна и естетическа среда в детската градина където в момента материално-техническата база и състоянието на сградния фонд не е на нужното ниво.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: