Ученическата общност в ПГ по механоелетротехника – Плевен проведе избори за Ученически съвет

02.03.2017 7:27

В ПГМЕТ – Плевен вече има легитимно избран Ученически съвет. В неформална обстановка се събраха по двама представители на всички паралелки от гимназията, избрани на първични избори преди дни, за да учредят училищни органи на ученическо самоуправление.
Непринудено, с много чувство за хумор, но и с достатъчна доза ангажираност, всеки от избраните представители представи своите качества, идеи и интереси пред останалите. Събралите се представители на ученическата общност постигнаха консенсус по отношение на състава на органите на ученическото самоуправление – то да се реализира от 7-членен Ученически съвет и от Общо събрание.


С рагорещени дебати и сенаторско гласуване за председател беше избрана Дария Монова от 11 „В” клас. Тя не се изкуши от славата и с делови тон веднага предложи свикване на следващото заседание, което ще приеме Правилник за дейността на избрания съвет, на 8 март.
Присъстващите млади дами шеговито отбелязаха, че съвпадението с празника на жената е случайно, но все пак е нужно да се да се знае, че в ПГМЕТ – Плевен може би настъпва времето на женското царство. Г-н Хаджиев, директор на гимназията, обеща своевременно да предостави помещение за дейността на младежите, което те посрещнаха с аплодисменти.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: