Родители ще дават дежурства заедно с учителите в НУ „Христо Ботев“ – Плевен

01.03.2017 7:30

Като родител, гражданин и директор, повлиян от последния трагичен случай в София и заобикалящото ни ежедневие и мислейки, и търсейки причините за сегашната ситуация в образованието и какво би било полезно към настоящия момент за нас, пък защо не и за други училища, директорът на НУ „Христо Ботев“ – Плевен Цветелин Горанов е внесъл, предложение, което е било прието с решение на Педагогически съвет. Ето какво гласи неговият текст:


Последните дни доста хора се упражняваха върху проблемите в училище. Дискусиите в социалните мрежи и медиите бяха породени от нелепия инцидент, станал в столично училище. Бяха посочени редица неща, спъващи работата в учебните заведения. Всичко изведено като изводи е вярно: тежките учебни програми, липсата на мотивация за учене при подрастващите, занижената ценностна система, прехвърляне на всички функции и отговорности от семейството към училището, занижения родителски контрол и прекалената взискателност и очаквания на родителите от училището, недобрата обезпеченост с медицинските кадри и липсата на правомощия училището да наказва агресивните ученици.
Затова аз, Цветелин Горанов – директор на НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен, предлагам следната идея за по-добра интеграция на семейството в нашата работа, а именно, на доброволен принцип родителите да дават дежурства заедно с дежурните учители през голямото междучасие в двете смени. Приоритетна група ще бъдат родителите на ученици, изразяващи по-агресивно поведение спрямо съучениците си. По този начин целим родителите да се запознаят с поведението на техните деца и да ги превърнем в наши партньори.
Обществото е длъжно да реабилитира самочувствието и авторитета на българския учител.
Призовавам педагогическият колектив и неправителствени организации да подкрепят моята идея в името на учениците.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: