Председателят на ОбС – Плевен Мартин Митев поздрави за 10-ата годишнина Административен съд – Плевен

01.03.2017 16:03

„С огромно уважение бих искал да ви поздравя от името на Общински съвет – Плевен и лично от свое име по повод отбелязването на 10 години от създаването и функционирането на административните съдилища в Република България! Вече 10 години Административен съд – Плевен следва прецизно и справедливо принципите на административното право. Всички вие, прилагайки правото, ежедневно работите за върховенството на закона, за защита правата и свободите на гражданите! Като председател на Общински съвет – Плевен високо ценя и разчитам на компетентността, отговорността и професионализма на Административен съд – Плевен! Бъдете все така упорити в търсене на истината, в утвърждаване на законността и правовия ред в страната!“.


С тези думи Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев се обърна днес към Председателя на Административен съд – Плевен Полина Богданова – Кучева и колектива на съда по повод тържествено отбелязване на 10-ата годишнина от създаването на дейността на съдебния орган. От името на Общинския съвет Мартин Митев връчи и подарък – графика на Плевенската панорама, заедно с мартеница по повод празника на Баба Марта, и отбеляза, че на февруарското си заседание местния парламент е приел решение да предостави безвъзмездно за още 10 години за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд – Плевен, сградата на ул. „П. Р. Славейков”№21.


Точно на 1 март 2007 г. Административен съд – Плевен започва своята правораздавателна дейност, след приемането на новия Административно-процесуален кодекс (АПК). На тържествената годишнина днес присъстваха представители на съдебната власт, на държавната и местната власт, настоящи и бивши съдии и съдебни служители от Административния съд. В словото си Председателят на съда Полина Богданова – Кучева подчерта ролята и значението на административните съдилища в структурата на съдебната система, като подчерта, че за тези 10 години са се утвърдили като гарант за безпристрастно правосъдие по административни дела. Тя изказа благодарност към всички съдии и съдебни служители за техния професионализъм и отговорност в работата.


Слово произнесе и първият Председател на Административен съд – Плевен Димитър Първанов, понастоящем съдия във Върховен административен съд, който отбеляза, че въпреки трудностите при създаването и стартирането на дейността му, към днешна дата съда функционира като добре сработен и независим орган на съдебната власт.
От името на Председателя на Върховен административен съд Георги Колев, Главният секретар Александър Николов прочете поздравителен адрес и връчи на Председателя на Административен съд – Плевен плакет по повод 10-ата годишнина.
След поздравленията, гостите на тържеството имаха възможност да разгледат и изложба с архиви, свързани с правораздаването в Плевенски съдебен район през годините.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: