Утвърден е планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2017-а

27.02.2017 9:32

Планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен включва 583 обекти подлежащи на контрол и проверки от Инспекцията за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. След направения анализ на резултатите от контролната дейност, извършена през 2016 г. и предвид изискванията на екологичното законодателство са определени обектите или дейностите, в две области – Плевенска и Ловешка, 19 общини, които ще бъдат контролирани през 2017 г. Планът е публикуван на електронната страница на РИОСВ-Плевен /в секция контролна дейност/, като обектите, подлежащи на проверка са разделени по компоненти и фактори на околната среда, съобщават от екоинспекцията.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: