3417 са отпуснатите през януари безплатни винетки в област Плевен

26.02.2017 16:32

3417 са отпуснатите безплатни винетки само за първия месец на 2017 г. в област Плевен. Това показва справката на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен. Отказите са 12.

Най-много отпуснати безплатни пътни стикери има в община Плевен – 1570, следвана от общините Левски с 538, 248 за Долна Митрополия, Кнежа – 228, 210 в Червен бряг и т.н.

Ще припомним, че право на безплатна винетка имат хора с 50 и над 50 процента намалена работоспособност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но само докато детето навърши 20 години.

Молбите се подават по постоянен адрес на лицето с увреждане и към него се прилагат следните документи: копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил; копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”, с която се удостоверява, че собственият или съпружеска имуществена общност лек автомобил отговаря на изискванията, и копие от пълномощно с нотариално заверен подпис в случаите, когато лицето с увреждане не е в състояние само да подаде заявление-декларацията.

Пакетът от всички тези документи се подава в общинските служби на „Социално подпомагане“ по места целогодишно.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: