Социалистите в Плевен категорично срещу закриването на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ и ОУ „Васил Левски“

24.02.2017 11:48

С декларация срещу закриването на двете училища ОУ „Н.Й.Вапцаров“ и ОУ „Васил Левски“ излязоха днес от Общински съвет на БСП- Плевен и Групата съветници МК “За промяна-БСП и ПК „ Тракия“. Ще припомним, че предложенията за закриване на училищата бяха част от дневния ред на заседанието на Общинския съвет на Плевен днес, но отпаднаха за разглеждане още в началото на сесията.

Ето какво се посочва в декларацията:

Ние, плевенските социалисти, изразяваме категоричното си възмущение и несъгласие с   предложените мерки за закриване на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ и ОУ „Васил Левски“. Считаме, че е недопустимо да бъдат унищожавани емблематични за Община Плевен учебни заведения!  Убедени сме, че вместо предложените мерки за преструктуриране на съществуващи училища, Община Плевен би следвало да положи усилия за тяхното финансово стабилизиране, а така също и да съдейства за обезпечеността им с ученици! Не сме съгласни определени училища на територията на Плевен да бъдат препълнени, а други да бъдат оставени на произвола на съдбата! Буди притеснение у нас и факта, че представители на ПП  „ГЕРБ“, които са кандидати за народни представители, а  и  са ангажирани в сферата на образованието , подкрепиха на ниво постоянна комисия, предложението за закриване на визираните две училища! Определяме оттеглянето на проблемната точка за закриване на горепосочените училища в редовното заседание на Общински съвет на 24 февруари 2017 г. като откровен популистки ход, в който дейно участие взеха съветниците на ПП „ГЕРБ“ и „Реформаторски блок“. Отлагането на разглежданата точка за неопределено време в никакъв случай не решава все по-задълбочаващия се проблем в нереформираната общинска образователна система! Длъжни сме да информираме плевенското гражданство, че печалната участ да бъдат закрити ще споходи и  още училища, сред които СУ „Христо Смирненски“, СУ „Анастасия Димитрова“ и някои други!

Не приемаме подобна унищожителна по своята същност политика в сектор „Образование“! За нас, социалистите, няма съмнение, че инвестицията в образованието е вложение в бъдещето на страната ни!  Да си припомним, че преди по-малко от седмица отбелязахме гибелта на Апостолa на Свободата  Васил Левски! Нека не допускаме иконата на българското освобождение от турско робство да бъде обесена за втори път!       

#тагове:

НАЙ-НОВИ: