„Световно кафене“ се проведе в ПГСС „Проф. Иван Иванов” – Долни Дъбник

24.02.2017 11:55

В сряда за първи път се проведе среща-разговор на кафе в ПГСС – Долни Дъбник oт ученици на ежедневни теми, вдъхновени от нови начини и стремежи за общуване. В публичната изява взеха участие клубове: „Контакт”, ”Аз знам”, ”Психология”, „Журналистика” и „Забавна реклама”, с подкрепата и водителството на директорката на школото г-жа Галя Денева.
Организирана бе дискусия по метода на „Световно кафене” – за провеждане на конструктивни разговори, който се използва успешно в съвременността за неформално обсъждане и решаване на проблеми и идеи.
Историята на „Световно кафене” ни отвежда за първи път, в Калифорния през 1995 г., когато няколко души свързани с бизнеса и науката се събират за обсъждане на идеи открито. От 1995 г. насам „Световно кафене” се прилага не само в Америка, но и в Европа. Гъвкавата форма и липсата на ограничение за провеждане на срещи-разговори, доказват ефективността и широкото му приложение – за изследване на различни въпроси и намиране на решения на възникнали проблеми.


На срещата в професионалната гимназия по селско стопанство се дискутираха теми свързани с училищния живот и се дадоха отговори на въпроси като:
1. Какво не Ви харесва в училище?
2. Какво искате да правите в свободното си време?
3. Какво бихте променили в училище?
4. Какви качества има най-добрият Ви приятел?
5. Какво вреди на Вашето здраве?
Учениците – участници се разположиха на 5 маси, които бяха позиционирани в зала. На всяка маса имаше лист и цветни маркери, цветни картончета, лепящи листчета и бели листа за забележки. Участниците написаха въпроси за дискутиране, които се различаваха за всяка маса. Уточни се броят на въртенето по маси и времето за дискусия на всяка маса.Целта на движението е свързано с различните гледни точки и възможността учениците да се движат и разсъждават по различни теми, да се срещат с нови хора и да допринесат със своя начин на мислене, което е основна характеристика на метода „Световно кафене”.
Когато участниците седят на нова маса те носят със себе си идеи и теми от предишната дискусия , така обогатяват и свързват различните гледни точки. За да се постигне това може всяка маса да сподели процеса си на работа и прозрението до което са стигнали пред цялата група.


Заключителният етап на Кафенето е обединяването на отделните разговори в един цялостен модел, който да бъде видян от всички.
След обобщаване на резултати от отговорите и желанията на учениците, ще бъдат представени на предстоящ Педагогически съвет за обсъждане и решаване. Идеята на Клубовете е мероприятието да придобие ритмичнен характер, за да могат да се представят, реализират нови тези, идеи и оригинални хрумвания.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: