Програма за развитие на туризма ще повиши разпознаваемостта на Плевен като туристическа дестинация

24.02.2017 15:58

След едночасов дебат общинските съветници приеха днес Програма за развитие на туризма в Община Плевен за 2017 година. „За” внесения от кмета Георг Спартански документ гласуваха 31, „въздържал се” – 5, нямаше гласували „против” предложението.
„Далеч съм от мисълта, че тази Програма е панацея и сама по себе си ще тръгне да работи, но това, което се опитваме, е да дадем рестарт на нещата. Срамно и недопустимо е Община Плевен в година като настоящата, в която имаме три годишнини от културно и историческо значение – 140 години от Освобождението на Плевен, 110 години Военноисторически музеи и 40 години от откриването на Панорамата, да не се постарае да привлече внимание. Трябва да положим усилия да се включим в нишата поклоннически и исторически туризъм и да представим нашите забележителности. Не изключвам природния туризъм, здравния и всички останали. Ползвали сме като основа програмите на общините, към които се стремим да се приближим по отношение развитие на туризма и да си върнем името като туристически център. Трябва да създадем чувство на гордост у самите плевенчани, че живеят в този град, за да можем после да търсим съпричастност и признание и от туристите. Програмата е отворена, търпи корекции и разработване, приемам всякакви съвети от всички страни, но нещата на хартия трябва да се случат и на практика”, каза г-н Спартански.
Средствата за развитие на туризма се набират от такива, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти; събирани от туристически данък; дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпват в държавния бюджет.
Очакваните приходи на Община Плевен за 2017 г. от туристически данък са в размер на 35 хил. лв. Средствата за изграждане и поддържане на инфраструктурата, която е неразривно свързана с придвижването на туристите, са предвидени в Инвестиционната програма на Община Плевен. Финансовите средства за традиционни и протоколни прояви и културни събития с национално и международно значение са предвидени в Културния календар за 2017 г. и са в размер на 276 хил. лв.
Инструментите за постигането на устойчиво развитие на туризма включват мероприятия за изграждане и поддържане на инфраструктурата, маркетинг активности, изграждане и поддържане на туристически обекти, както и междуинституционално сътрудничество.
Целите, поставени в Програмата, са увеличаване на разпознаваемостта на Община Плевен като туристическа дестинация; увеличаване на обема на туристопотока; създаване на устойчив позитивен имидж; икономически растеж чрез ревитализиране на традиционните икономически отрасли и увеличаване на секторната конкурентоспособност и заетост; съхраняване на природното и културно наследство на Общината за бъдещите поколения.
Приоритетните дейности, които ще помогнат в постигането на целите, са обединени в няколко направления: изграждане и поддържане на инфраструктура, обслужваща туризма, включително местните пътища до туристическите обекти; сертифициране и функциониране на туристическия информационен център и организация на информационно обслужване на туристите; организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма; реклама на туристическия продукт на Община Плевен, включително участие на туристически борси и изложения.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: