Приеха годишния доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

24.02.2017 10:29

Общински съвет – Плевен прие Годишния доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ – Плевен за 2016 година. Докладът бе първа точка в дневния ред на съветниците на днешната редовна сесия. Документът бе приет без дебати с 29 гласа за.
От доклада става ясно, че от общо регистрираните 68 малолетни и непълнолетни, 48 са извършили престъпления. При престъпленията доминират кражбите – общо 22, грабежите са 8. В болшинството от случаите децата са действали в съучастие с други непълнолетни и или пълнолетни криминално проявени лица, се посочва в доклада.
Регистрираните кражби от МПС през годината, извършени от деца, са 5. На 3 от децата е наложен обществен възпитател, едно е с мярка „Предупреждение за настаняване във възпитателно училище“ и едно с мярка „Настаняване във възпитателно училище“.
Случаите на унищожаване и повреждане на имущество през годината са 4, на хулиганство – 3, умишлено нанасяне на телесна повреда – 2.
За бягство от вкъщи през годината са наложени мерки на 16 деца /6 малолетни и 10 непълнолетни/. Спрямо две непълнолетни момичета се е наложило да бъдат взети мерки заради проституиране, като и двете са с мерки „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“.
От децата към МКБППМН, през годината 30 са били водени на отчет в Детска педагогическа стая, 1 дете е било във възпитателно училище и 6 са извършили повече от едно криминално деяние през годината. 12 деца отпаднали от училище, след работа с обществен възпитател са се интегрирали в образователната система.
Според статистиката на полицията за 2016 г. общо 44 малолетни и непълнолетни са пострадали от престъпления, става ясно още от доклад, представен днес пред Общинския съвет.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: