ОбС – Плевен гласува Годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2017 г.

24.02.2017 12:53

Общинският съвет на Плевен прие Годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2017 г. След дебат за читалищната дейност в общината, Програмата подкрепиха 29 от съветниците, 1 гласува „против“ и 7 „въздържал се“.
Стратегическа цел на Програмата е утвърждаване на читалищата на територията на Община Плевен като необходими и функционални културно-просветни средища с активни информационни, социални и граждански функции, се посочва в документа. От него става ясно още, че на територията на общината функционират общо 35 читалища с обща субсидирана численост за годината 104 щатни бройки. За 2017 г. сумата за една субсидирана бройка е 7 300 лв., което е с 220 лв. повече спрямо предходната година. Общият размер на държавната субсидия за годината е 759 200 лв.
Проблемът със собствеността на читалищата е решен, като на 32 читалища е предоставен общински сграден фонд за безвъзмездно ползване. Читалище „Съгласие 1869” се помещава в собствена читалищна сграда, читалище „Бъдеще” – с. Тодорово ползва безвъзмездно помещения на кооперацията в селото, читалищата „Тракия-2013” – Плевен и „Култура-2014” – Плевен не ползват общински сграден фонд.
За 2017 г. Общинският съвет прие със свое решение от 26 януари читалищата да бъдат подпомагат финансово от общинския бюджет. Гласуваната сума е в размер на 15 000 лв. и е за част от дейностите, предложени от читалищата и посочени в Раздел VIII на настоящата Програма. Средствата ще бъдат предоставени след приемането й, като разпределението ще бъде направено от Комисията, разпределила държавната субсидия, по допълнително разработени вътрешни правила. Субсидията от общинския бюджет ще бъде договорена в индивидуален договор, сключен между кмета на Община Плевен и съответното читалище.
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2017 г. е отворена и срокът за изпълнението й е едногодишен в рамките на бюджетната 2017 година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: