Международен симпозиум по скулптура ще се провежда в Плевен

24.02.2017 16:33

С 34 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се” Общинският съвет прие Статута на Международен симпозиум по скулптура „ПЛЕВЕН”. Той ще се провежда през две години в Плевен през месец септември. Симпозиумът е в материал камък и скулптурите са предназначени за естетизация на градската среда. Създадените произведения остават собственост на Община Плевен, като се запазват авторските права на творците. Симпозиумът се организира от Община Плевен. Като съорганизатори могат да бъдат включени Съюзът на българските художници, Групата на художниците – Плевен, или физически и юридически лица, които споделят целите и идеите на Симпозиума.

Кметът на Общината назначава със заповед Организационен комитет за провеждането му.Членове на комитета са изтъкнати творци, видни общественици, участващи доброволно без заплащане, както и експерти от отдел „Култура”. В Симпозиума могат да участват скулптори от страната и чужбина. Жури от петима експерти извършва селекцията на кандидатите. В състава му влизат трима скулптори от СБХ и Националната художествена академия, председателят на представителството на СБХ – Плевен, и представител на Община Плевен. Организаторите осигуряват материала за скулптурите и оборудват технически работната площадка. Бюджетът на Симпозиума е включен в Културния календар на Община Плевен и се утвърждава с решение на Общинския съвет.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: