Краеведския сборник „Плевен и Плевенски край – минало, традиции, духовност” представят в Регионална библиотека

22.02.2017 10:18

 

На 24 февруари от 13.00 часа в Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен ще бъде представен краеведският сборник „Плевен и Плевенски край – минало, традиции, духовност”. Част II. – 2016 г.

Той съдържа докладите от научната конференция по краезнание, проведена на 6 ноември 2015 г. в Плевен. По традиция конференцията се организира от Дружество „Краезнание” – Плевен със съдействието на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен, Регионален исторически музей и Регионален Военноисторически музей – Плевен.

Докладите са представени в 5 раздела. Първият е със заглавие „Историческо минало”, който обхваща широк исторически период и в него са публикувани доклади с различна тематика – археология и история на Плевенския край. Във вторият раздел „Тематично-отраслови материали” са публикувани две задълбочени изследвания за банковото дело в Плевен до 1948 г. и за създаването и начална дейност на Плевенската земеделска камара през периода 1938-1940 г.  В следващия раздел „Видни личности и заслужили герои от Плевен и Плевенския регион” откриваме имената на малко познати или напълно непознати плевенчани, но с принос в европейската и световната история. Четвъртият раздел „Култура и народни обичаи” представя доклади за неизвестни ръкописи от нашия край, духовни средища в края, народни обичаи и др. Последният раздел „Родови проучвания” представя родовете на с. Пелишат и Лъжовския род от с. Крушовица.

Авторите, които участваха в конференцията и са представени в сборника са от различни научни институти – Института за исторически изследвания и Института по изкуствознание при БАН, СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС, Централен държавен архив, уредници от Военноморския музей във Варна, Музея на авиацията в Пловдив, Регионален исторически музей – Благоевград и Регионален исторически музей – Плевен и Военноисторически музеи – Плевен, членове на Дружество Краезнание – Плевен.

Сборникът ще бъде представен от доц. д-р Ани Златева от Институт за исторически изследвания при БАН, която бе и научен ръководител на конференцията.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: