За толерантна агитационна кампания отново призовава кметът Георг Спартански

21.02.2017 17:13

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители, насрочени на 26-ти март 2017 г., Кметът на Община Плевен Георг Спартански отправя покана до политическите партии и коалиции да подпишат споразумение със следния текст:
„Долуподписаните представители на политически партии и коалиции, участващи в произвеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и водени от грижата за опазване на общинската собственост и чистотата в община Плевен
СЕ СПОРАЗУМЯВАМЕ ЗА СЛЕДНОТО:
1. Агитационните си материали ще поставяме само на определените в заповед на Кмета на Община Плевен места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота.
2. Няма да използваме агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
3. Няма да унищожаваме и заличаваме агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
4. Задължаваме се да не поставяме агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
5. Задължаваме се в 7-дневен срок след приключване на изборите да премахнем поставените от нас агитационни материали.”
Подписването ще се състои в 12.00 часа на 27.02.2017 г. (понеделник) в Заседателната зала на III етаж в сградата на Община Плевен на пл. „Възраждане”№ 2.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: