Председателят на Общински съвет – Плевен ще участва в заседания на НСОРБ

20.02.2017 13:17

Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев ще участва в заседания на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Срещите са на 22 и 23 февруари /сряда и четвъртък/ в София, съобщават от ОбС-Плевен.

На 22 февруари /сряда/ от 13,00 ч. Мартин Митев ще участва в заседанието на Постоянната комисия по здравеопазване на НСОРБ. Предварителният дневен ред на срещата включва обсъждане на мерки за интегриране на дейностите на извънболничната, спешната медицинска помощ и медико-социалните услуги. Членовете на Комисията ще разгледат още предложения и мерки за увеличаване на дейностите, извършвани извън болничния  стационар – извънболнична дейност, грижи в дома, медико-социални грижи. Ще бъдат представени и предложения за подобряване системата на здравеопазване.

На 23 февруари /четвъртък/ Председателят на Общински съвет – Плевен ще участва в заседанието на Общото събрание на НСОРБ. Предварителният дневен ред на форума включва отчети за дейността на Управителния и Контролния съвети на НСОРБ за 2016 г., отчет за изпълнението на бюджета на Сдружението за 2016 г. и обсъждане на Проектобюджет за 2017 г. ще бъде представена и Програмата за дейността на НСОРБ за 2017 година. На заседанието ще бъде представено и Общинско послание към участниците в изборите за 44-то Народно събрание. С оглед повишаване полезността на Общото събрание, след приключване на дебатите по дневния ред на заседанието, е предвидено време за дискусия по актуални за общините въпроси. В рамките на форума ще бъде отбелязана и 10-ата годишнина на фонд ФЛАГ.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: