Предлагат да бъде открито ново ОУ „Васил Иванов Кунчев – Левски” в Плевен

16.02.2017 11:43

Предложение за откриване на Основно училище „Васил Иванов Кунчев – Левски” в Плевен ще бъде разгледано на сесията на Общинския съвет, насрочена за 24 февруари. То се внася от кмета Георг Спартански и е под точка номер 13 в предварителния дневен ред на заседанието.

Предложението ще бъде разгледано от местните депутати на Плевен веднага след двете точки за закриване на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” и на ОУ „Васил Левски”. Ще припомним, че те влизат за втори път на сесия на ОбС-Плевен след като в края на миналата година не бяха приети.

След разразилата се полемика около евентуалното закриване на ОУ „Васил Левски” – Плевен, се проведе работна среща, посветена на оптимизацията на училищната мрежа, с участието на директори на училища, общински съветници, експерти от Общинската администрация, синдикалисти. Тогава бе изложено и предложението на кмета Спартански да бъде открито ново училище в града, което да обединява ОУ „Васил Левски”, натрупало към момента 87 хил. лв. дългове поради намалелия брой ученици, и паралелките от 1 до 7 клас в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици, които съгласно новия образователен закон трябва да са в отделно учебно заведение. По този начин задълженията на „Васил Левски” ще се покрият от националната програма за оптимизация на училищната мрежа и ще бъдат спазени нормативните изисквания за класовете от ПГПЧЕ, стана ясно на работната среща от 18 януари.

Освен за новото училище, съветниците ще трябва да разискват и предложение относно приемане на Годишен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г., отчета на дейността на Общински съвет – Плевен за периода от  01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. и други.

Ще бъде разисквано и предложението за Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Плевен.

Сред интересните точки в дневния ред на местния парламент е и приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен през 2017 г. и Програма за развитие на туризма.

Кметът Георг Спартански внася и предложение за приемане на Статут на Международен симпозиум по скулптура „ПЛЕВЕН”.

Заседанието на Общински съвет – Плевен ще започне от 9 часа на 24 февруари, петък, в конферентната зала на сграда „Гена Димитрова”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: