267 проверки извършиха за седмица здравните инспектори в област Плевен

14.02.2017 13:35

През миналата седмица в Плевенска област са извършени 267 проверки на подлежащи на контрол обекти. Издадено е едно предписание за подобряване хигиенното състояние на един от проверените обекти, информират от РЗИ – Плевен.

За периода не са съставени актове за уста-новяване на административни нарушения. Няма издадени наказателни постановления и няма спрени от експлоатация обекти. Издадени са 4 здравни заключения по проекто – сметни документации, постъпили за разглеждане в РЗИ.

Дадени са 2 становища за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: