Онлайн плащане на данъци и такси въвежда Община Плевен

13.02.2017 10:58

Данъчно задължените лица вече могат да плащат сумите за различните видове данъци и такси по Интернет чрез дебитна/кредитна карта, без да се налага да посещават на място Салона за обслужване на клиенти в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен. Новата услуга е достъпна в Интернет страницата на местната администрация – www.pleven.bg, секция „Местни данъци и такси” – „Проверка и плащане на данъци”, или чрез секция „Онлайн услуги”. Чрез изписване на ЕГН за физическите лица или ЕИК за юридическите се влиза в потребителския профил за проверка на задълженията и тяхното плащане.

За улеснение на клиентите са публикувани и указания за работа:
1.След избиране на задълженията, които искате да платите, натиснете бутон „E-Плащане”. Това ще Ви препрати на страницата на БАКБ АД, където ще извършите сигурно плащане на задълженията си, използвайки системата Виртуален ПОС.
2.След въвеждане на данните за Вашата карта и натискане на бутон „Плащане” в сайта на БАКБ АД АВТОМАТИЧНО трябва да бъдете върнати в страницата на общината.
3.След връщане на страницата на общината и при успешно извършена транзакция избраните от Вас задължения ще бъдат автоматично платени в системата за местни данъци и такси.
4.Ако това не се случи, не правете повторен опит за плащане! В този случай, ако транзакцията е била извършена успешно, избраните от Вас задължения ще бъдат платени в системата за местни данъци и такси по-късно.
5.При оспорване или рекламация на плащане, моля обърнете се към издателя на Вашата карта.

При онлайн плащането, за което не се удържат никакви суми, лицата също имат възможност да изберат кой вид задължение да платят и за кой период, могат да въведат и сортиране на данъците и таксите по партида или по години.

Така начините за заплащане на местни данъци и такси към Общината вече са в брой, по банков път, с пощенски запис, чрез ПОС терминал и чрез Интернет. От новата услуга могат да се възползват всички, тя ще спести време и усилия на клиентите. Всеки може да плати данъци и такса битови отпадъци към Община Плевен от своя компютър, таблет или телефон, независимо къде се намира. Единствените условия са притежанието на дебитна или кредитна карта, издадени от българска банка, и връзка с Интернет.

На същия интернет адрес е възможно и изтеглянето на съобщение за дължимия данък върху недвижимите имоти и такса върху битовите отпадъци за настоящата 2017-а година. Услугата стартира паралелно с изпращането на съобщението на хартиен носител, а от 2018 г. ще го замести напълно. Така всеки, който по една или друга причина през 2017 г. не получи своето съобщение по пощата, ще може да се сдобие с него по електронен път.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: