Окръжен съд – Плевен обяви конкурс за съдебен секретар

13.02.2017 11:16

Плевенският окръжен съд на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл.135 от ПАС, чл.90, ал.1 от КТ и на основание заповед № РД- 35 от 09.02.2017г. на председателя на Окръжен съд гр.Плевен обявява КОНКУРС за длъжността “Съдебен секретар” – 2/две/щатни бройки.
Документи могат да бъдат намерени и в web страницата на съда –
www.pleven.court-bg.org и при административния секретар на Окръжен съд гр.Плевен.
Кандидатите следва да подадат документите за участие в конкурса от 13.02.2017г. до
14 март 2017 година (включително), в Окръжен съд – Плевен, ул.Димитър Константинов, №25, ет.1 стая № 117 –административен секретар от 09.00ч. до 17.00ч. в работните дни от седмицата.
За повече информация на телефон : 064/ 892913 – адм.секретар.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: