Обучение за работа с нова роботизирана система се проведе в гарнизон Белене

13.02.2017 10:26

В 55-ти инженерен полк с командир полковник Росен Арабаджиев се проведе обучение за работа с „Роботизирана система 510 PACKBOT”, доставена по програма FMF. Обучението бе проведено от американски инструктори William Duran и Jordan Ott, представители на фирма „Endеavor Robotics” и в него взеха участие специалисти по обезвреждане на невзривени бойни припаси от състава на 55-ти инженерен полк и 61-ва механизирана бригада.

По време на обучението военнослужещите преминаха теоретични и практически занятия за запознаване с роботизираната система /PACKBOT/. В хода на теоретичните занятия обучаемите се запознаха с основните компоненти на системата, начина за работа с нея и различните режими на работа на роботите. Практическите занятия бяха насочени към придобиване на основни навици и умения за работа със системата в реални условия.

Отговорник по цялостното организиране и провеждане на обучението бе заместник-командирът на полка подполковник Иван Тишков. В края на петдневните занятия военнослужещите преминаха изпит и получиха сертификати от фирма „Endеavor Robotics” за придобитите знания и умения.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: