Наградиха победителите в областния етап на Националния конкурс „Пожарникар на годината“

08.02.2017 8:06

Във връзка с проведен първи (областен) етап на Националния конкурс „Пожарникар на годината 2016” в РДПБЗН-Плевен за победители и подгласници бяха определени следните служители:
Б) Пожарникари на годината от направление „Пожарогасителна и спасителна дейност”:
• подраздел за държавни служители с висше образование (категория „Б”, „В” и „Г”):
Победител: инспектор Божидар Петров Василев – инспектор ІV степен в група „Оперативен център” на сектор ПГ и СД към РДПБЗН-Плевен;

• подраздел за държавни служители със средно образование (категория „Д” и „Е”):
Победител: младши инспектор Ивайло Иванов Йорданов – водач на специален автомобил І ст, той и пожарникар в РСПБЗН-Червен бряг към РДПБЗН-Плевен;
В) Пожарникари на годината от направление „Контролна дейност”, осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол:
• подраздел за държавни служители с висше образование (категория „Б”, „В” и „Г”):
Победител: инспектор Цветомир Миладинов Тодоров – инспектор V степен в група ДПК и ПД на РСПБЗН-Плевен към РДПБЗН-Плевен;
• подраздел за държавни служители със средно образование (категория „Д” и „Е”):
Победител: мл. инспектор Пламен Димитров Петров – мл. инспектор І степен в РСПБЗН-АЕЦ „Белене“ към РДПБЗН-Плевен;
Г) Пожарникари на годината от направление „Превенция”, осъществяващи превантивна дейност, обучение на населението или работещи с доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях:
Победител: инспектор Явор Иванов Генов – инспектор ІV степен в група „Оперативен център” на сектор ПГ и СД към РДПБЗН-Плевен;
Д) „Отличени в областния етап на НК „Пожарникар на годината” за конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението:
• представители на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридически лица и граждани;
Победител: г-н Илиан Бориславов Банчев – служител по сигурността на информацията в община Червен бряг
Победителите продължиха надпреварата във втория (национален) етап на конкурса, където няма отличени представители на РДПБЗН-Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: