Домът на Европа отвори врати за ученици от град Левски

08.02.2017 15:10

СУ „Крум Попов“ – Левски работи по проект „Твоят час“ на МОН в областта на гражданското образование. Училищните програми „Пътят към Европа“ и „Можещите – знаят“ с ръководители, учителките Н. Чингова и Ц. Ленинова стартираха през месец ноември 2016 г. година. На 6 февруари за 12 ученици от СУ„Крум Попов“ гр. Левски на възраст от 16 до 18 години, включени в училищните програми , беше проведено обучение в Дома на Европа в София.
Бъдещите зрелостници се запознаха с актуалните европейски младежки програми за мобилност в сферата на образованието и професионалната реализация. Информациоонното бюро на Европейският парламент презентира: програмата Еrasmus плюс и възможността им да учат или да стажуват в чужбина; информационният портал за образование Ploteus; инициативата за създаване на безплатни информационни бюра за младите – Eurodesk; Европейският младежки портал „European Youth Portal”, съдържашт информация преведена на 29 езика за възможности, като: доброволчество, работа,учене, култура и творчество, социално включване, пътуване и др. ;Младежките обмени и възможността за младите от 18 до 30г., да участват в проект по дадена кауза, развивайки междукултурен диалог, чрез неформално обучение, като: игри, дебати, танци, рисуване, актьорско майсторство и др.;Европейската доброволческа служба, която приема млади хора от 18 до 30 г. в държава по техен избор за срок от 2 до 12 месеца , без изисквания за квалификация или ниво на владеене на език.; Европейският портал за професионална мобилност-Euroes, чрез който вашия бъдещ работодател от друга Европейска държава може да ви намери или вие да намерите него. Учениците от СУ „ Крум Попов” взеха активно участие в презентацията, като изразиха мнението си и задаваха въпроси.
„Младите хора искат да имат възможността да говорят открито за нуждите и интересите си, и да дискутират проблеми, отразяващи различни аспекти на средата, в която живеят.Тази визита им помага да повишат компетенциите си и да натрупат знания и житейски опит.
Нашата цел е да развием умения, необходими на младите хора, да станат ефективни и отговорни европейски граждани. Да допринесем за по-добро разбиране и готовност да се използват демократичните процеси, когато се вземат решения и се решават конфликти, както в обществения, така и в личния живот. Така учениците се подготвят за социалния живот след завършване на средното си образование“, споделят ръководителите на програмите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: