Приетият Бюджет 2017 е възможният бюджет за Плевен, смята председателят на Общинския съвет

27.01.2017 16:00

M_Mitev

„Приетият от Общински съвет – Плевен Бюджет 2017 е възможният бюджет за Плевен. Той не е рестриктивен, да – консервативен е и личното ми мнение е, че такъв следва и да бъде. Не можем да си позволи да харчим повече от това, което реално знаем, че ще има като приходи. С две думи – в бюджета на Общината за тази година няма нищо драстично като разлика спрямо Бюджет 2016“.
Това коментира на пресконференция в БТА днес Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев във връзка с приетия на сесията Бюджет 2017 на Община Плевен. Местният парламент гласува новата финансова рамка за годината след тежък 4-часов дебат. Бюджетът бе приет с гласовете на 31 от съветниците, въздържал се – 1, против – няма.
Мартин Митев цитира и някои от основните цифри в бюджета на Общината за 2017 година: Размерът на бюджета е общо 82 165 349 лв. приходи, толкова са и разчетените разходи. Приходите за държавни дейности през годината ще бъдат 46 521 381 лв. – толкова са предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Планираните постъпления от имуществени и други данъци през годината са в размер на 16 355 000 лв. В разходната част на бюджет 2017 заложените разходи за делегирани от държавата дейности са 46 521 381 лв., за местни дейности – 32 272 018 лв., за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 3 371 950 лв. Традиционно най-много са планираните средства за функция “Образование“ – общо 36 097 184 лв., за поддръжка на уличната мрежа предвидената сума е 1 300 000 лв., за култура – 4 976 350 лв., за чистота – 6 800 000 лв.
По време на дебата бяха предложени и редица промени по първоначално внесения проект, част от тези промени бяха приети от съветниците, съобщи Мартин Митев.
„От предвидения резерв в бюджета фиксирахме сума от около 300 000 лв., които са блокирани за възстановяване на щетите по съоръженията, изградени в Плевен по европроекти. За съжаление вандалските прояви са много и вместо с тези средства в Плевен да бъдат изградени още нови детски и спортни площадки, ние трябва да ги вложим, за да възстановяваме разрушеното. Нещата в случая опират до възпитание, което явно липсва на някои наши съграждани, но за съжаление такава е реалността“, коментира във връзка с първото допълнение по Бюджет 2017 Мартин Митев.
Съветниците приеха изменение и в максималните размери на сумите за работно облекло на работещите в системата на образованието. За педагогическия персонал сумата става до 360 лв. /досега до 250 лв./ годишно, за непедагогическия – до 260 лв. /досега до 250 лв./
Два от новите моменти в Бюджет 2017, приети по предложение на Председателя на Общинския съвет, са за право на безплатно пътуване в градския транспорт за почетните и заслужили граждани на Плевен, и предвиждане на средства за подпомагане дейността на Младежкия общински парламент. Разходите за картите за пътуване в градския транспорт за почетните и заслужилите граждани ще се поемат от Общината. За целта в бюджета са предвидени до 5 000 лв. Тази привилегия неписано е съществувала досега и за общинските съветници, но с това решение тя вече няма да важи за тях. Общинският съвет реши да подпомогне дейността на Младежкия общински парламент и младежките дейности в Плевен със сума до 15 000 лв. в бюджета.
Приети бяха допълнения в инвестиционната програма и в Културния календар на Общината. Предвидени бяха до 55 000 лв. за изграждане на параклис в с. Ясен и до 10 000 лв. за ремонт на покрива на сградата на бившето училище в с. Брестовец.
Съветниците гласуваха съфинансиране с до 2 000 лв. и на Националния конкурс за акомпанятори, организиран от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен.
„Това е първоначалното разпределение на средствата. Винаги съм казвал, че бюджетът не е свещена крава, това е динамичен документ и подлежи на промени. Инвестиционна програма може да бъде променяна и разширена като обекти в зависимост от възникнали необходимости. Стартираме по този начин, живот и здраве – през годината ще видим какви промени ще се наложи да правим“, заключи Мартин Митев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: