Община Пордим приема предложения, мнения и препоръки към Наредбата за приемане на ученици в първи клас

26.01.2017 17:22

8.12.pordim1

Във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Община Пордим е изготвила Проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пордим. Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно така изготвения Проект.
Предложения, мнения и препоръки към Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пордим се приемат на адрес в гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1, Информационен център на Община Пордим или на e-mail: [email protected].

#тагове:

НАЙ-НОВИ: