В Плевен представиха технологии за комуникация чрез поглед в помощ на хора с увреждания /снимки/

24.01.2017 13:10

tehnologii

Доц. д-р Морис Гринберг и гл.ас. Евгения Христова от департамент Когнитивна психология в Нов български унивеситет  – София, основатели на  Фондация АСИСТ съвместно с Помощно училище „П. Р. Славейков“  – Плевен проведоха в рамките на два дни уъркшоп за специалисти и семейства на хора с увреждания на тема:  “Помагащи технологии за комуникация чрез поглед – възможности, софтуер, методика за работа и използване”.
Форумът имаше за цел да популяризира помагащите технологии за комуникация чрез поглед. Тези технологии дават възможност на деца и възрастни, които не могат да говорят и да използват ръцете си, да управляват компютър само с помощта на погледа си и така да общуват и да изразяват себе си.

tehnologii1

Събитието е част от Национална информационна кампания за популяризиране на помагащи технологии за комуникация чрез поглед “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!” на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”, която се провежда в седем града в България – София, Варна, Бургас, Русе, Пловдив, Плевен и Стара Загора . То  включваше четири части: 1) семинар; 2) уъркшоп; 3) демонстрации на различни допълващи и алтернативни способи за комуникация; 4) консултации за хора с тежки физически увреждания, техните семейства, специалисти.

Първата част, на която бе представен методът, се състоя в конферентна зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Втората част, която се проведе в ПУ „П.Р. Славейков“, беше свързана с демонстрации на технологиите  за контрол с поглед  както и консултациии за начините на работа с тях. се и хора с тежки физически увреждания, техните  близки, както и специалисти.

Събитието предизвика огромен интерес сред широк кръг от хора не само от Плевен, но и от целия регион, включително и от други областни градове.

tehnologii2

Осигуряването на помагащи технологии и софтуер за контрол на компютър с поглед по предложение на фондация АСИСТ е включено в Наредбата за приобщаващото образование в  чл. 106 (4) и чл. 121: „При обучението на деца и ученицис комплексни физически увреждания детската градина, училището и центърът за подкрепаза личностно развитие, включително центърът за специална образователна подкрепа,осигуряват при необходимост използването на помагащи технологии чрез устройства за проследяване на погледа и специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки и други за подпомагане на цялостното развитие на децата и учениците с  физически увреждания.“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: