Таня Тонева, директор на ОУ „Васил Левски”-Плевен с предложение как училището със 160-годишна история да бъде запазено

15.12.2016 18:16

SAMSUNG DIGIMAX A503

„От самото начало на обсъждане на тази тема аз изобщо не съм уведомена. Нормалната човешка логика е, когато има заинтересовани страни по някакъв проблем, тяхното становище да бъде взето. До момента, днес – 15 декември, на мен абсолютно никаква информация не ми е давана относно това, какво се готви за съдбата на училището. Изискват ни се някакви справки, които човек може да вземе за рутинни, особено сега към края на финансовата година”. Това заяви пред „Плевен за Плевен” директорът на ОУ „Васил Левски” – Плевен, Таня Тонева, по повод внесеното за обсъждане предложение от кмета за закриване на училището, което ще бъде обсъдено на сесията на Общински съвет следващата седмица.

„Не е тайна, че имаме финансови затруднения. Проблемът не е от днес или от вчера. Озадачаващо е, че нито едно от лицата, в чийто ресор сме, не е проявявало интерес към нас, никой не е идвал в училището, дори и само, за да види къде се намира, не сме търсени  за разговори – аз или представители на синдиката, не ми е давана възможност да бъда изслушана, дори не се познаваме със зам. кмета Милев, който отговаря за образованието. Озадачаващо е и защо точно сега се прави опит да се предприеме такава мярка. Всичко е решавано тайно и бързо. Може би това е свързано с предстоящото влизане в сила на държавния образователен стандарт за физическата среда, на който други училища, близки до управляващите, не могат да отговорят и бяха покровителствани досега в нарушенията си относно пълняемостта на паралелките. Именно това е причината много от училищата да изпадат в затруднено положение. Предходните администрации са ни помагали. Не само на нас, а и на много други, при това значително по-сериозно. Настоящата администрация обаче не ни е дофинансирала изобщо до момента.” добави Тонева. По думите й до момента на училището е дадена  сума – малко над 2 000 лв, за дофинансиране на 3 маломерни паралелки, нещо което, се прави по нормативна уредба за повече от половината училища в общината.

Таня Тонева представи и своето предложение, внесено до кмета на Община Плевен Георг Спартански, неговия заместник Стефан Милев, началника на отдел „Образование”, началника на Регионалното управление по образование, синдикатите на учителите, и на което според нея не е дадена гласност – също неслучайно. По думите на Тонева това е най-разумният вариант за спасението на две училища в града – т.нар. малка езикова гимназия с ученици от 1 до 7 клас и ОУ „Васил Левски” – Плевен да продължат да съществуват съвместно.

В предложението си, внесено на 17 ноември, Таня Тонева посочва, че предстоят промени пред ГПЧЕ – Плевен – съгласно новите законови изисквания и  предлага учениците, обучаващи се там в I – VII клас да се обучават от учебната 2017 – 2018 година в Основно училище ”Васил Левски” – гр. Плевен при запазване на цялата им училищна общност – ученици и учители.

В мотивите си Тонева подчертава, че ОУ „Васил Левски” – Плевен разполага с необходимата база – голяма училищна сграда, физкултурен салон, спортни площадки и обширен двор, организирано целодневно обучение, столово хранене. Освен това двете училища са в непосредствена близост, което няма да препятства придвижването на учениците; общият брой ученици няма да създаде затруднения поради по-малкия брой ученици в Основно училище „Васил Левски” – Плевен.

„Предприемането на такава мярка защитава обществения интерес и води до запазване целостта и съществуването на двете училища, както и до предотвратяване на финансовите последици за община Плевен при друг вид преобразуване. Не само това, а дори би довела до постъпления на средства в общината при ползване на възможностите, които предоставят националните програми за оптимизация на училищната мрежа – нещо, което не се предвижда в случаи на закриване на училища.” категорична е Таня Тонева. И добави: „Има училище със 160-годишна история, със статут на образователна институция по всички законови изисквания, на което учениците намаляват, а в същото време има други ученици, които си търсят училище. Поканих ги в официалното си предложение да продължим заедно, при това  при запазване на техния учебен план. По вид и степен те са същото училище като нас – основно училище, което предлага общообразователна подготовка, а друга възможност новият образователен закон не предлага за ученици от 1 до 7 клас.”

Таня Тонева добави, че през последните две-три години се възражда интереса към ОУ „Васил Левски” и дори в момента за предстоящата учебна година вече има заявен интерес за повече от една паралелка в 1 клас, а е все още месец декември.

Започнало е и събиране на подписка в подкрепа запазването на ОУ „Васил Левски”, като са ангажирани и граждански сдружения. Водени са и разговори с представители на различни политически сили, които са потърсили ръководството на училището, заинтригувани от съдбата му. Родителите и бившите възпитаници на училището заявяват безрезервната си подкрепа и са решени да не допуснат това да се случи.

„Обществото със сигурност няма да прости заради интереси или политически пристрастия, при това без да е правен какъвто и да било опит да се търси разрешение на проблема, с лека ръка да бъде погребано училище, по-старо от Свободна България”, заяви още Тонева.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: