От ПГМЕТ – Плевен потърсиха съдействие от омбудсмана Мая Манолова по повод казуса с директора Киринов

03.12.2016 14:31

4.02.manolova

С оглед на изключително сложния казус, който стои пред колектива на Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен във връзка с директора Цветан Киринов, оттам се обърнаха за помощ и съдействие към Мая Манолова – омбудсман на Република България, съобщиха от школото. Ето и част от писмото на омбудсмана до колектива на ПГМЕТ:
„Във връзка с жалбата Ви, експерт от институцията се свърза с началника на Регионалното управление на образованието в гр. Плевен, който обясни какви мерки са взети от негова страна за успокояване на обстановката в училището, с които мерки и Вие сте запознати. От разговора стана ясно, че е директорът е в болнични и е назначен негов заместник.
Бих желала да Ви информирам, че като омбудсман се застъпвам с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.
С желание да бъда полезна и за Ваша информираност, бих искала да отбележа, че цялостният контрол по спазването на трудовото законодателство е предоставен на ГД „Инспекция по труда“ и съда. А по въпроси, свързани с нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, може да подаде писмен сигнал, който да бъде проверен от финансово-контролните органи на Агенция за държавна финансова инспекция.
Като изразявам своето силно безпокойство от това, което се случва в училището, призвана да защитавам правата на гражданите и на основание Закона за омбудсмана, отправих препоръка към министъра на образованието и науката за извършване на проверка по случая, тъй като въпросът е от широк обществен интерес.“
Колективът на професионалната гимназия ще продължи да търси подкрепата и помощта на институциите и обществеността за тоталното разрешаване на казуса, който продължава да е на дневен ред за всички работещи в училището, се казва още в съобщението на колектива на училището до медиите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: