Над 50% от домакинствата в област Плевен имат достъп до интернет

30.11.2016 17:36

Internet

Относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Плевен е 54,5% през 2015 г., което е близо до средната за страната стойност от 59,1%. Това показва анализ, изготвен от Института за пазарна икономика. Делът на лицата на възраст между 16 и 74 години, използвали интернет през последните 12 месеца, нараства от 45,8% през 2014 г. до 56,3% през 2015 г.

Инфраструктурното развитие на област Плевен до голяма степен следва средния за страната темп. Гъстотата на пътната мрежа в областта е малко по-ниска от средните за страната 17,8 км на 100 кв.км, а тази на железопътните линии е 4,4 км на 100 кв.км при средно ниво от 3,6 км на 100 кв.км.

Въпреки че делът на автомагистралите и първокласните пътища е сравнително нисък, качеството на пътната настилка в областта е близко до общото за страната – през 2015 г. в добро състояние са 39,0% от нея.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: