7400 лв. е средната годишна брутна заплата в област Плевен, относително ниско е нивото на бедност

29.11.2016 17:23

pari vot 1

Средната годишна брутна заплата в област Плевен за 2015 г. е 7400 лв. или с 25% по-ниска от тази за страната, но това се компенсира от доходите на домакинствата от други дейности и от сравнително високия размер на пенсиите. Това сочат данните от изследване на социално-икономическото състояние и развитие на областите в България „Регионални профили: показатели за развитие” на Института за пазарна икономика.

Средногодишните доходи на лице в област Плевен възлизат на 5645 лв. през 2015 г., които са с 14% по-високи от средните за страната и с 602 лв. повече от предходната година.

Според анализа областта се характеризира с относително ниски нива на бедност. През 2013 г. делът на хората, живеещи с материални лишения, е 29,3%, а делът на тези, които са под относителната линия на бедността за страната – 10,0%. И двете стойности са по-ниски от тези за страната. За 2014 г. БВП на глава на населението в областта възлиза на 6710  лв. при  11  574  лв. за страната.

Пазарът на труда бележи видимо подобрение през 2015  г. Заетостта сред населението на 15–64  години достига 61,2% при ниво за страната от 62,9%.

Относителният дял на населението със завършено висше образование се покачва до 24,5% през 2015 г., но все още остава под средния за страната (27,5%). Коефициентът на демографско заместване се подобрява до 59,9% (при 62,9% за страната), което означава, че на всеки 100 души на възраст 60–64 години, които скоро ще напуснат пазара на труда, се падат по около 60 души на 15–19 години, които ще се влеят в него.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: