Родителите на 1714 първокласници в област Плевен са получили помощ от държавата

27.11.2016 15:00

20.11.school

1682 са издадените заповеди за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници в област Плевен за учебната 2016/2017 г. Това информираха от Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен. Подпомогнати са родителите на 1714 ученици в 1 клас като приемът на молби вече е приключил.

През миналата година издадените заповеди са били 1847 за 1879 деца.

Ще припомним, че право на еднократната целева помощ за първокласници, която е в размер на 250 лв., имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията трябва да е по-нисък или равен на 400 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Помощта се възстановява, ако детето не е постъпило в училище.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: