Съдии обучават ученици в Червен бряг

25.11.2016 10:13

25.11.sad1

При изключително голям интерес преминаха първите занятия от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в Районен съд – Червен бряг, осъществявани от съдии и съдебни служители от Районен съд-Червен бряг в партньорство с Търговска гимназия „В. Е. Априлов“ – гр. Червен бряг. В периода 8-22 ноември учениците от X „а” и XІ „а” клас на Търговската гимназия и техните учители г-жа Евдокия Петрова и г-жа Мария Цекова изслушаха първата лекция „Разделение на властите според конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“, която бе представена от съдия Йохан Дженов и г-жа Силвия Йотова. На 22 ноември съдия Виолета Николова – административен ръководител на Районен съд – Червен бряг съвместно с г-жа Ценка Данчева на увлекателен и достъпен език запознаха учениците с темата „Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател. Статут на магистратите”.

25.11.sad2
В рамките на програмата магистратите и служителите от Районен съд – Червен бряг ще запознаят учениците със съдебната власт и как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Ще обърнат внимание на превенцията срещу употребата на наркотични вещества и престъпленията извършвани от наркозависими, домашното и детско насилие, мерките за защита на правата на жертвите, трафика на хора,киберпрестъпленията и редица други теми, свързани с работата на съда. Част от образователната програма включва организиране на посещения за учениците в Съдебната палата в града и разработване, подготовка и представяне на симулативен процес изцяло с участието на ученици.
Целта на съвместното сътрудничество на Районен съд – Червен бряг и ТГ „В. Е. Априлов“ – гр. Червен бряг” е обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, повишаване степента на спазване на законите и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: