Високотехнологична МБАЛ „Сърце и мозък“ отваря врати в Плевен, инвестицията е за над 35 млн. лв.

23.11.2016 17:09

23.11.kardio

В Плевен предстои да бъде открита високотехнологичната МБАЛ „Сърце и мозък“. Най-новото лечебно заведение е оборудвано с последно поколение апаратура без аналог в Източна Европа. То е част от Българския Кардиологичен Институт от фирмената група на „Търговска лига – Национален аптечен център“ – основен дистрибутор на производителя от фармацевтичната група „Чайкафарма“. Инвестицията в изграждането и оборудването на МБАЛ е над 35 млн. лв., пише „Капитал“.
МБАЛ „Сърце и мозък“ ще осигурява комплексно лечение на сърдечно-съдови и неврологични заболявания – инфаркти, инсулти, мозъчни тумори, съдови заболявания. Това е и първата кардиохирургия в цяла Северна България (с изключение на Варна), което обуславя изключително важната й социална мисия за пациентите в цели осем области от страната: Плевен, Враца, Видин, Монтана, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе.
Новопостроената МБАЛ е разположена на пет етажа върху имот от близо шест декара. В нея денонощно ще работят седем отделения, покриващи най-високото трето ниво на компетентност в съответствие с утвърдените медицински стандарти – Кардиология (вкл. инвазивна кардиология), Кардиохирургия, Съдова хирургия, Неврология, Неврохирургия, Рехабилитация, Реанимация и интензивно лечение, а капацитетът на лечебното заведение е 130 легла. Над 350 души – лекари и медицински специалисти, вече са назначени, а високотехнологичната болнична дейност ще се извършва в постоянно международно сътрудничество с водещите световни клиники и научни кардиологични дружества в Европа и Съединените щати.
Сътрудничеството с Медицински университет – Плевен би създало предпоставки за превръщането на болницата в съвременна университетска база за подготовка на лекари и медицински персонал по широк кръг специалности в модерна и отговаряща на последните изисквания среда. В новопостроената болница са внедрени иновативни за България здравни технологии, включващи хибридна операционна зала с интраоперативен ядрено-магнитен резонанс и роботизирана кардиохирургична зала.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: