Плевенчанин се жалва, че е бил задължен да участва в референдума

06.11.2016 16:18

izbori

В своя жалба до РИК – Плевен плевенчанин посочва, че е бил задължен да участва и в референдума. Това става ясно от публикувана на сайта на Комисията жалба от Борис Кожухаров. Мъжът е подал сигнал, че секция в сградата на Драматичен театър – Плевен, са го задължили да участва в референдума, като му е заявено, че не може да гласува само за президент.

След като се е запознала с жалбата РИК-Плевен, намира, че същата следва да бъде отхвърлена като неоснователна. Двама членове на Комисията са извършили проверка на начина на гласуване за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 06.11.2016г. и за национален референдум, при която е установено, че провеждането на гласуването е в съответствие с Изборния кодекс, Методическите указания и Решенията на ЦИК.

Със свое писмо с изх. № ПВР-15-292 от 06.11.2016 г., заведено в РИК – Плевен с вх. № 428/06.11.2016 г., е дадено изрично указание, че избирателите първо се проверяват и в двата списъка за гласуване и им се предоставят и двете бюлетини /с плик за бюлетината за НР/ и влизат само веднъж в кабината за гласуване. Когато избирателят заяви, че няма да гласува в изборите или референдума, той не се проверява в списъка и не му се дава бюлетина за гласуване.

Членовете на СИК №152400105 са отрекли пред представителите на РИК-Плевен, че са задължавали гласоподаватели да участват задължително в референдума.

Отделно от изложеното по горе, РИК – Плевен установява, че данните, които са посочените в сигнала, липса на конкретни имена и членове на СИК са недостатъчни да се направи извод за нарушение на изборното законодателство.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: