Без награда „Юрдан Трифонов“ тази година

31.10.2016 16:21

16.04.trifonov

Определена със заповед на кмета Георг Спартански комисия, председателствана от началника на отдел „Култура” Стефка Григорова, обсъди миналата седмица на свое заседание статута на наградата „Юрдан Трифонов” и постъпилите номинации за 2016 г. Освен експерти от Общинската администрация в комисията са включени проф. Атанас Кирилов – председател на Съюза на учените в България – клон Плевен, и доц. Борис Пеловски – член на СУБ – клон Плевен.

След направените дебати комисията се обедини около необходимостта да бъде изработен нов статут с разписани точни критерии, определен ред за номиниране и присъждане на наградата. В тази връзка беше решено наградата на името на акад. Юрдан Трифонов да не бъде връчвана тази година.
Носители на наградата са проф. Михаил Грънчаров – директор на Регионалния исторически музей – Плевен, доц. Милко Аспарухов – директор на Военноисторически музеи – Плевен, изследователят доц. Свобода Гюрова, писателят Пелин Пелинов, големият художник акад. Светлин Русев, математикът Илия Петров, Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: