Мария Георгиева е избрана за районен прокурор на Никопол

26.10.2016 15:37

RP-Nikopol

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мария Георгиева  за районен прокурор и административен ръководител на Районна прокуратура – Никопол. Това съобщават от Пресцентъра на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Мария Георгиева има 10 години юридически стаж. В периода 2006 – 2015 година е била разследващ полицай в ОД на МВР – град Плевен. От 2015 година е прокурор в Районна прокуратура – Никопол, като от една година е и.д. административен ръководител – районен прокурор на същата прокуратура.

Прокурор Георгиева отчита, че за по-добрата работа на прокуратура е нужно да  запази и да доразвие  положителните тенденции. В Концепцията си за стратегическо управление  новият административен ръководител   набелязва основни  цели  за  развитие на  Районна прокуратура –  Никопол. Основа за тяхното постигане ще бъдат полагане на максимални усилия за бързо и ефективно разследване и значително подобряване на срочността и качеството.

В работата си ще заложи на екипния принцип и подобряване на сътрудничеството и взаимодействието с разследващите органи. Като приоритетни цели набелязва: недопускане на прояви на корупция, постоянен контрол  за спазване на сроковете за провеждане на разследване, увеличаване на броя на бързите и незабавни производства, подобряване на работата по делата с обществен  интерес, анализ на причините за върнати от съда  дела, повишаване ефективността по надзора и самосезиране на прокуратурата, контрол върху спрените производства  и спазване на принципа на случаен избор при разпределяне на   преписките и досъдебните производства.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: