РИК-Плевен напомня: До 22 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна урна

15.10.2016 13:03

izbori kutiq

РИК – Плевен напомня, че на 22.10.2016 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си. Това става в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК.
Също на 22 октомври в 17.00 ч. изтича срокът, в който избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: