Днес избират ръководство на Факултета по фармация в МУ – Плевен

12.10.2016 7:16

6.10.farmaciq

В съответствие с решение на Академичния съвет на МУ – Плевен и заповед на Ректора на университета днес от 10.00 часа в зала „Асклепий“ на МУ – Плевен ще се проведе Общо събрание на факултет „Фармация” за избор на органи за управление, съобщават от учебното заведение. Органите за управление на факултета, съгласно Закона за висшето образование, са Общото събрание, Факултетният съвет и Декана.
Съгласно нормативните актове, Общото събрание на Факултета се състои от членовете на академичния състав на основен трудов договор и на допълнителен трудов договор по член 73 от Закона за лечебните заведения, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във Факултета. Членовете на академичния състав са най-малко 70%, а на студентите и докторантите – най-малко 15% от състава на Общото събрание.
Единствен кандидат за декан на факултет „Фармация“ е професор Тони Йонков Веков, д.м.н.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: