В 32 професионални паралелки е реализиран прием след основно образование в област Плевен

12.09.2016 15:35

school 1

В 32 професионални паралелки е реализиран прием на ученици след завършено основно образование в област Плевен. Това информират днес от Регионално управление на образованието – Плевен. Утвърденият държавен план-прием бе за общо 46 професионални паралелки.

17  от паралелките, в които има прием за новата учебна година, са сборни от професии/специалности. Не са реализирани 7.5 паралелки, като от тях 3.5 са сборни.

С разрешение от финансиращия орган са паралелките с две професии/специалности от професия, вместо утвърдения прием на паралелки с една професия/специалност, в следните училища: ПГХВТ „Луи Пастьор”, гр. Плевен; ПГОТ „Христо Бояджиев”, гр. Плевен; ПГ „Захарий Зограф”, гр. Плевен; ПГМЕТ „Девети май”, гр. Червен бряг; ПГЗС „Александър Стамболийски”, с. Чомаковци; ПГЗ „Стефан Цанов”, гр. Кнежа; ПГПСТТ „Г.С.Раковски”, гр. Плевен.

Разрешение е поискано също от финансиращия орган за съществуването на самостоятелни паралелки с по-малко от норматива за минимален брой ученици за следните училища: ПГЯЕ „М.С.Кюри”, гр. Белене; ПГМЕТ „Христо Смирненски”, Кнежа; ПГСАГ „Никола Фичев”, гр. Плевен; ПУИ „Асен Киселинчев”, гр. Д. Дъбник; СУ „Христо Смирненски”, гр. Гулянци; ПГХВТ „Луи Пастьор”, гр. Плевен; ПГМХТ, гр. Плевен; ПГХТ „Юрий Гагарин”, гр. Ч. бряг.

В задочна форма на обучение са сформирани 8 паралелки, от които 3 са сборни.

При профилираните паралелки прием е реализиран за 8 паралелки в област Плевен от 9 утвърдени в държавния план-прием.

8 са и непрофилираните паралелки, в които ще се обучават ученици.

От заявените общо за дневна форма на обучение 46 професионални паралелки (сборни или самостоятелни) за професионалните гимназии и 18 профилирани и непрофилирани паралелки за средните училища, след ІІІ етап на класиране, към 7 септември общо реализираните са 32 професионални паралелки и 16 в СУ (8 профилирани и 8 непрофилирани паралелки), обобщават от РУО-Плевен.

Продължава попълването на оставащите свободни места и към 13 септември. Приемът се утвърждава от началника на РУО – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: