Създават уникален макет с 45 културно-исторически обекта по Дунава в Румъния и България

30.08.2016 10:17

30.08.tgs1

Проектът „Дунав – река с много история“ бе представен вчера на пресконференция в зала „Гена Димитрова“ в Плевен. Той стартира своето изпълнение на 9 март тази година, като е селектиран в рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на Програма „Интерег V-A Румъния- България“ 2014-2020. Проектът е с период на изпълнение 24 месеца. Партньорството по проект включва като водещ бенефициент Фондация „Отворена длан“ – Плевен и “Федерация на работодателите от окръг Олтения- Ф-ПРО, Крайова, Румъния.

30.08.tgs2
Проектът има за цел подобряване на устойчивото използване на ресурсите и природното и културно наследство в Избираемата зона, чрез прилагането на иновативни и дългосрочни мерки и дейности. Планирано е да бъде създаден уникален и единствен по своята същност модел на Трансграничната зона включващ реалистични обемно-пространствени умалени модели на значими културно-исторически обекти, разположени от двете страни по поречието на р. Дунав, събрани в един общ макет на Дунавската равнина. Той ще е с размери 17 х 3.9 метра и ще пресъздава реалистично и детайлно 45 обекта – съответно по три от всяка област в трансграничната зона. От област Плевен това ще бъдат Параклис-мавзолей „Свети Георги Победоносец“, Художествена галерия „Дарение Светлин Русев“ и Румънският мавзолей в Гривица. Очаква се макетът да е готов през декември 2017 г., като той ще бъде представен на 8 изложби – 4 в Румъния и 4 в България.

30.08.tgs3
Чрез прилагането иновативни и дългосрочни мерки и дейности е планирано да се повиши информираността и популяризирането на трансграничния регион относно културно-историческите обекти, намиращи се в Южна Румъния и Северна България, повишаване на туристическия поток и броя нощувки в региона. С изпълнението на проекта ще бъде създаден един интегриран туристически продукт.

30.08.tgs4

#тагове:

НАЙ-НОВИ: