Любка Александрова: Надявам се чрез проверката на прокуратурата да изчистя името си

23.08.2016 15:51

l.alexandrova

Кметът на Община Левски Любка Александрова се срещна днес с медиите в Плевен, провокирана от излязлата вчера информация в няколко сайта, че Сметната палата е изпратила на прокуратурата одитния доклад за извършен одит на финансовото управление в община Левски за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Александрова предостави документи, свързани с доклада и обясни, че проверката е била във връзка с това как са се движили средства, суми по бюджета, сключвани договори и обществени поръчки – цялата пъстрота на финансовата сфера на една Община. След приключване на проверката са били дадени и указания къде са открити определени слабости. Те са няколко – не е имало предварителен контрол от юрист при сключване на договорите от Общината, което към този момент не е било поставяно като необходимост, останалите нередности са били предимно технически грешки на комисиите, провеждали обществените поръчки, което по думите на Александрова не е довело до избора на фирми, ощетили общинския бюджет.

„В резултат на проверките лично на мен ми бяха съставени три акта за установяване на административно нарушение. По два от актовете поради ниската степен на административното нарушение не са ми налагани глоби, а са ми давани указания за съблюдаване и указване на техническите лица в комисиите. Наложена ми е една административна санкция – глоба от 1075 лв. за следното административно нарушение – „не е проведена процедура за снабдяване на община Левски с електроенергия”. Ние представихме възражение, че монополното положение на ЧЕЗ, що се отнася до снабдяването на общинските обекти с електроенергия, е непреодолимо, то и към днешна дата е такова, въпреки че законът позволява и изисква либерализация на пазара на електроенергия. През 2014 г. ние направихме постъпки към ЧЕЗ да подменят уредите, които да позволяват дистанционно отчитане на изразходваната ел.енергия, дори имахме желание да направим това за наша сметка, но ни беше отказано и до ден днешен това не се случи”, обясни още Александрова. Актът е обажлаван и на първа инстанция глобата е отменена.

Любка Александрова подчерта и, че годишният финансов отчет на община Левски за 2014 г. е бил заверен от екип на Сметната палата без резерви.

Относно информацията, че одитният доклад на Сметната палата е даден на прокуратурата Любка Александрова коментира, че очаква тя да си свърши работата и да се направи съответната проверка. „По този начин искам да ми се изчисти името, защото и моето име, както и на колегите от финансовата дирекция в момента е опетнено. Много старание и нерви отиват от страна на всяка една администрация, за да ръководи бюджетирането си по закон и когато се случи както сега – да няма никакви доказателства, а само нападки от сайтове, хората се демотивират.”, категорична бе кметът на Левски.

Депутатът от БСП Васил Антонов коментира по темата, че наближаващите избори за президент явно вече провокират една нетолерантна кампания. „Донякъде го отдаваме на лош политически приом в началото на кампанията, която предстои. От друга гледна точка искам да призова всички политически сили в предстоящата кампания да ползват само политически и етични средства”, добави Антонов.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: