Продължава записването на ученици в паралелки с прием след завършен 8 клас в област Плевен

15.08.2016 15:06

school 1

Продължава записването на ученици в професионални паралелки и в СОУ на територията на област Плевен с прием след 8 клас. От заявените общо 46 професионални паралелки за професионалните гимназии и 18 профилирани и непрофилирани паралелки за общообразователните училища, остават към този етап 35 професионални паралелки и 16 в СОУ, информират от Регионалното управление на образованието – Плевен. Закрити са 11 професионални паралелки и 3 паралелки в СОУ.         

Закриването на паралелки по професии/специалности от професия, профилирани и непрофилирани паралелки е във връзка с недостатъчен брой ученици; движение на документи на учениците; финансови, социални и семейни причини и др.

В срок до 07.09.2016 год. свободните места трябва да бъдат попълнени, а към 12.09.2016 год. се утвърждава от началника на Регионално управление на образованието – Плевен реализирания Държавен план-прием след основно образование за учебната 2016/2017 година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: