Плевенчани се включиха активно в подписката за референдум Банк Стоп

30.07.2016 18:01

30.07.bankstop

„Прекрасна атмосфера в Плевен и гордост за БанкСтоп! Успяхме да се видим с толкова много хора и да получим подкрепа и най-важното – подписи!“. Това споделиха от инициативния комитет, който събира подписи в подкрепа провеждане на референдум Банк Стоп. В Плевен подписи се събираха в четвъртък и петък пред Драматично-куклен театър „Иван Радоев”.

Въпросите, включени в референдума, са:

1. Да се забрани ли на банките да променят едностранно лихвите и условията на договорите за всички видове кредити за физически и юридически лица ?

2. Да се отмени ли чл. 417 и чл. 418 ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение ?

3. Да бъде ли освободено физическото лице от всичките си финансови задължения в срок до една година от обявяването на несъстоятелността си пред съда на основание Регламент (ЕО) №1346/2000 ?

4. Да се отмени ли частното съдебно изпълнение ?

5. Всички актове и действия на съдебния изпълнител да подлежат ли на обжалване от страните пред окръжен и апелативен съд и да се разглеждат в открито съдебно заседание?

6. Да бъде ли задължен съдебният изпълнител при определяне на началната цена за всяка първа публична продан на недвижим имот да назначава независим оценител за определяне на пазарната му стойност ?

7. Да бъде ли създаден финансов омбудсман, финансиран от държавния бюджет, пряко избиран от гражданите за срок от четири години, който безплатно да разглежда жалби и спорове между банки и потребители ?

8. Да имат ли право всички потърпевши лица и организации да завеждат колективни искове, без да им се налагат ограничения от държавата или съда ?

9. Да се провежда ли национален референдум по всички въпроси от компетентността на Народното събрание, поискан от инициативен комитет с подписка от 100 000 подписа, събирани в продължение на не повече от една година ?

#тагове:

НАЙ-НОВИ: