Удължиха договори за ползване на общински имоти в Плевен

04.07.2016 15:12

4.07.imoti

Имоти – частна общинска собственост в Плевен да бъдат предоставени безвъзмездно за нуждите на Окръжния съд, Дружеството на писателите, Съюза на математиците и Агенцията по вписванията, реши Общинският съвет. За решенията информира днес на брифинг в Пресклуба на БТА председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев.
С договор от 30 декември 2011 г. между кмета на Плевен и Министерството на правосъдието за нуждите на Окръжен съд – Плевен за срок от 5 години безвъзмездно за управление е бил предоставен нежилищен имот – помещение от 40 кв.м на втория етаж в сградата на ул. „Димитър Константинов“ 23б. Помещението се полза за съхранение на част от архивните дела на съда, които по изискване трябва да се пазят в продължение на 10 години. Постъпилото искане сега от председателя на съда Александър Григоров бе срокът на този договор да бъде удължен с още 5 години. Всички разходи, свързани с основни ремонти, данък сгради и такса смет за предоставеното помещение, ще се заплащат от ВСС, а консумативите за ползването му, както и за текущите ремонти – от Окръжен съд – Плевен.
В случая с Дружеството на писателите става дума за безвъзмездно право на ползване на нежилищен имот на ул. „Любен Каравелов“№3 A – „Дачева къща“, вторият етаж от сградата с площ 88,50 кв.м. Заявлението за удължаване срока на договора за ползване на имота с още 5 години е постъпило от председателя на Дружеството Лалка Павлова. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, ще са за сметка на Дружеството на писателите в Плевен.
Третото решение касае учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на математиците в България“ върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул. „Вардар“ №9 в Плевен. Става дума за голяма зала с площ 48,30 кв.м и офис помещение от 11,20 кв.м, заемащи част от партера на жилищен блок „Лазура“. Първият договор между Община Плевен и Съюза за ползване на въпросната база е бил сключен на 17 септември 2013 г. на основание решение на Общинския съвет и изтича на 17 септември тази година.
За Агенцията по вписванията Общинският съвет реши да удължи с още 5 години договорът й за предоставяне безвъзмездно за управление на нежилищен имот за офис с площ 14,72 кв.м, намиращ се в административната сграда на ул. „Д.Константинов“. Помещението се ползва за съхранение на архива на Службата по вписванията и Службата по регистрация в Плевен. Всички консумативни разходи, свързани с текущата поддръжка и обслужване на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, ще са за сметка на Агенцията по вписванията, Служба по вписванията и Служба по регистрация – Плевен, се посочва в решението на съветниците.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: