От днес зрелостниците подават заявления за сесията август – септември

04.07.2016 7:15

27.08.matura

Зрелостниците, които искат да се явят на матури през сесията август – септември, могат да подават заявления от 4 до 15 юли. Това съобщават от Регионален инспекторат по образованието – Плевен.

За допускане до държавен зрелостен изпит, желаещите ученици подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището, в което се обучават.

Младежите, които са придобили право да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявление по образец до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до регионалния инспекторат по образованието (РИО).

Зрелостниците по чл. 7 ал. 2 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, които не са положили успешно матури и преди следващата сесия са се завърнали в България, подават заявление по образец до регионалния инспекторат по образованието (РИО) по местоживеене и полагат държавни зрелостни изпити в посочено от него училище.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: