10 паралелки без прием след първо класиране при кандидат-гимназистите в област Плевен

28.06.2016 9:48

matura 1

За участие в Първи етап на класиране за прием на ученици след завършен 7 клас за учебната 2016/2017 година в област Плевен са подадени 767 заявления, като от тях 44 са на ученици от други области. Това информираха днес от Регионален инспекторат по образованието – Плевен.

Прием след VII клас се извършва общо в 21 паралелки в 5 средно общообразователни училища и една профилирана гимназия и в 21 паралелки (33 специалности) в 13 професионални гимназии в област Плевен.

Броят на класираните ученици е 737 ученици, като 511 са класираните по първо желание, 118 по 2 желание, 49 по 3 желание, а по 4 и по-задни желания 59.

На този етап прием се осъществи в 19 паралелки в профилираните гимназии и средни общообразователни училища и 13 паралелки с 18 специалности в професионалните гимназии, посочват още от РИО-Плевен.

С максимална пълняемост са 17 профилирани паралелки и 4 професионални.

В 10 паралелки прием не се реализира – 2 профилирани паралелки (СОУ „Стоян Заимов и СОУ „Д-р Петър Берон“- Червен бряг) и в 15 специалности, в 8 паралелки от професионалните гимназии:

За три специалности – „Компютърна техника и технологии“ в ПГЯЕ „Мария Кюри“ Белене; „Растителна защита и агрохимия“ в ПЗ по земеделие „Стефан Цанов“ Кнежа; „Организация на туризма и свободното време“ в ПГХТ „Юрий Гагарин“ Червен бряг няма класирани ученици.

Поради недостатъчен брой желаещи кандидати, прием не се осъществи в други 12 специалности: „Икономическа информатика“ в ПГЯЕ „Мария Кюри“ Белене; „Кетъринг“ в ПГХТ „Юрий Гагарин“ Червен бряг; „Оперативно счетоводство“ и „Банково дело“ в ТГ „Васил Априлов“ Червен бряг; „Агроекология“ и „Растителна защита и агрохимия“ в ПГЛВ „Ал. Стамболийски“ Плевен; „Електрически превозни средства“ и „Автомобилна мехатроника“ в ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ Плевен; „Строителство и архитектура“ и „Интериорен дизайн“ в ПГСАГ „Никола Фичев“ Плевен; „Системно програмиране“ и „Електрообзавеждане на производството“ в ПГМЕТ Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: