Допълнителни 375 000 лв. отпуснаха на Община Плевен за наемане на лични асистенти

22.06.2016 15:40

26.05.asistent

Над 6 милиона лева по схемата „Независим живот” ще бъдат насочени допълнително към общините, в които има най-голяма потребност от лични и социални асистенти и домашни помощници. Финансовият ресурс е останал неусвоен след изтичане на допълнителния срок (9.05.2016 г.) за подаване на проектни предложения от общините. С разпределянето на допълнителните средства ще се обхванат повече нуждаещи се лица.
Община Плевен е една от 16-те в страната, които ще получат увеличение с 375 хил. лв. на средствата, предвидени по проект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот”. Новината съобщи на извънредната сесия днес кметът на Община Плевен Георг Спартански. „Допълнителните средства ще позволят да бъдат наети не 10, както беше заложено до момента, а 30 лични асистенти, което пак няма да е достатъчно, но е по-добре от първоначално зададеното”, коментира г-н Спартански.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целите са да се подобрят качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на хора с увреждания и такива над 65 г., които не могат да се грижат за себе си сами. Освен това лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания, получават реална възможност за връщане на пазара на труда.
Целева група са 215 души с увреждания и техните семейства от Плевен, както и хора над 65 г. с ограничение или невъзможност за самообслужване. Те ще получават интегрирани услуги чрез съчетаване на комплексни действия в посока на осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални, здравни и психологически, в общността и/или в домашна среда; ще се оказва подкрепа за организиране на ежедневието и създаване на условия за социални контакти. Чрез процедура за подбор по документи и събеседване ще бъдат наети и обучени в предоставянето на почасови услуги на хора с увреждания на длъжностите „Социален асистент” – 22 лица (4 ч. дневно) или 11 лица (8 ч. дневно), „Личен асистент” – 30 лица (6 ч. дневно) и „Домашен помощник” – 15 лица (8 ч. дневно).
Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда ще отвори врати на ул. „Ген.-лейт. Атанас Стефанов” /бивша „Хемус”/ № 4. През първите девет месеца в него ще се предоставят услуги на 77 души, които ще бъдат определени от комисия. Така до завършването на проекта до края на февруари 2018 г. ще бъдат обхванати над 200 нуждаещи се плевенчани. Видът и продължителността на услугите се осъществяват съгласно индивидуален план за всеки потребител. Предоставянето на почасовите услуги в рамките на проекта е безплатно.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: