Топъл обяд за 100 души ще предлагат през лятото в Никопол и Новачене

03.06.2016 13:34

topal-obyad nikopol

Топъл обяд за общо 100 души ще се предлага в периода до 30 септември в Никопол и село Новачене. Това е възможно в рамките на проекта „Осигуряване на топъл обяд в община Никопол„.

По него ще бъдат охванати 60 души в общинския център и още 40 в село Новачене. Топлият обяд /супа, основно ястие и хляб/ ще се предлага в делнични дни от 11.30 ч. до 13.00 часа за периода 20.06.2016 г. – 30.09.2016 г.

Безплатната храна ще се приготвя и предлага в базата на Домашен социален патронаж гр. Никопол и филиала в с. Новачене.

Потребители на социалната услуга могат да бъдат: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.

Желаещите да ползват услугата “Обществена трапезария” могат да подават заявление-декларация по образец до кмета на общината в Центъра за услуги и информация на граждани при Общинска администрация – Никопол и в Кметство с. Новачене.

Срокът за приемане на документите е от 1 до 15 юни, включително.

Окончателният подбор на кандидат–потребителите ще бъде направен от комисия, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” Никопол.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: