Плевен със свой представител в Съвета на децата

16.05.2016 9:22

???????????????????????????????

Плевен има свой представител в Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Това става ясно от публикуваните имена на новите членове на Съвета. Жанин Фахд Ал-Шаргаби е детето, избрано за член на Съвета от област Плевен. Най-малкият участник в него е 8-годишният Преслав Вълешков, който ще представлява децата от Област Враца заедно с Виктор-Кристиян Василев.

В следващите 2 години новите членове на Съвета ще бъдат гласа на младите хора при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България.

Комисия от експерти на Агенцията и представители на неправителствени организации, работещи в сферата на закрилата на децата и детското участие, разгледаха мотивационните писма на 31 момчета и момичета и след гласуване класираха 16 кандидати, информират от ДАЗД.

Ето и останалите нови членове на Съвета – Александра Танева – област Бургас, Камелия Делянова – област Ловеч, Ива Иванова – област Монтана, Трифон Аврамов – област Пазарджик, Йоана Захариева – област Перник, Борис Ангелов – област Пловдив, Андреа Начева – област Разград, Йоана Димитрова – област Силистра, Стефания Димитрова – област Смолян, Ивана Мангинова – област Сливен, Виктория Иванова – София област, Адриана Райкова – област Стара Загора, Антоанета Лилова – област Шумен, Иван Асен Енчев – област Ямбол, Цветан Тодоров от гр. Пловдив – представител на децата с увреждания.

Те ще заемат местата на членовете, чийто мандат приключва поради навършване на 18-годишна възраст.

Всички деца, които изявиха желание да станат членове на консултативния детски орган, ще бъдат включени в специалната фейсбук група на Съвета на децата, чрез която ще имат възможност да изказват своето мнение и да дават предложения за обсъждане по време на заседанията.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.

В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има квоти за деца с увреждания и от етнически малцинства. Заседанията на Съвета са 2 пъти годишно.

Снимка: ДАЗД

#тагове:

НАЙ-НОВИ: