Плевен с осигуреност с места в детските ясли над средната за страната

12.05.2016 14:13

12.05.yasla

Към 31.12.2015 г. в страната функционират 812 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 32 040 места в тях. Това сочат данните на Националния статистически институт. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 1 516, или с 5.0%.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2015 г. общо за страната е 16.2 на 100 деца до 3-годишна възраст, като най-висока е в областите Габрово (26.3 на 100 деца), Благоевград (23.7 на 100 деца) и Враца (22.1 на 100 деца), а най-ниска – в областите Сливен (8.7 на 100 деца), Пазарджик (10.2 на 100 деца) и Кърджали (10.7 на 100 деца). Област Плевен е с осигуреност с места над средната за страната – около 21 на 100 деца.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: